Επικοινωνίες & Ψηφιακές Επικοινωνίες

Kατά την διαδικασία εκπόνησης και εισαγωγής αιτημάτων στον ιστοχώρο του Επιμελητήριου θα υπάρχουν ηλεκτρονικά μηνύματα επικοινωνίας και απαντήσεων σε πληθώρα ερωτημάτων που αφορούν τα επιχειρηματικά μέλη με στόχο την δρομολόγηση δράσεων και διαδικασιών εξυπηρέτησης των χρηστών σε όλη την διάρκεια του κύκλου επαφών με τις υπηρεσίες και τους φορείς του διαδικτύου. Η θεματολογία ανάρτησης θα περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

  • Εγγραφή μέλους, συνδρομητικές υπηρεσίες και αδειοδότηση χρήσης υπηρεσιών επιμελητείας
  • Διαδικασίες έναρξης και καταχώρησης μητρώου επιχειρήσεων.
  • Επενδυτικές προτάσεις και αναγγελίες διαγωνισμών σε συμφωνία με το Ελληνικό και Ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο.
  • Έρευνες αγορών σε χρήστες και σε επιλεγμένους οικονομικούς τομείς κατόπιν αιτήματος.
  • Επικοινωνίες ψηφιακών μέσων και μάρκετινγκ σε συνδιασμό με το Facebook, Linked In και Twitter.
  • Επιχειρησιακός σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων.
  • Διαμεσολάβηση σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος όπως Ενέργεια, Κατασκευές, Real Estate, Tράπεζες, Τουρισμός και Χρηματιστήριο.
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων.
  • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων