Δημιουργικοί Στόχοι

Η επίτευξη κατάταξης ως «πρώτης τη τάξει» πλατφόρμας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων για την ανάπτυξη και προώθηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε χρήστες από των χώρο των Επιχειρήσεων, του Πολιτισμού, της Επιστήμης της Εκπαίδευσης , και των Τεχνών. Το εύρος κατανομής των υπηρεσιών αυτών είναι έτσι δομημένο ώστε να ενσωματώνει στην λειτουργία εξυπηρέτησης του όλα τα πιθανά αιτήματα των χρηστών και ταυτόχρονα να επιτρέπει την δρομολόγηση διαδικασιών για ικανοποίηση των αιτημάτων είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο είτε χειρωνακτικά. Παράλληλα θα ληφθεί ειδική μέριμνα προστασίας των χρηστών για παροχή προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας από εξωτερικές παρεμβολές η hacking , corrupting , virus file delivery και παρόμοιων προβλημάτων.

Aντίστοιχα, έχει ληφθεί μέριμνα για μελλοντική αναβάθμιση του ιστοτόπου με τροποποιήσεις οι οποίες θα προσδώσουν τις εξής δυνατότητες: δημιουργία παραθύρων για κατάταξη των χρηστών σε λειτουργικές ομάδες στο πρότυπο της δημιουργίας βάσης δεδομένων με τμηματοποίηση  αγορών (βάσει προφίλ) ώστε να γίνεται εύκολη και διακριτική η γνώση των ατομικών στοιχείων κάθε χρήστη είτε μεμονωμένων ατόμων η εταιριών, φορέων και οργανισμών  και εν συνεχεία να γνωστοποιείται η προέλευση και το είδος των αιτημάτων αλλά και η κατάταξη των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων για εξεύρεση εμπορικών εταίρων αλλά και αυτόματη λειτουργία παραθύρου για συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών καθώς και αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η σύντομων ερωτηματολογίων για την διενέργεια ad hoc έρευνας αγοράς.