Δημιουργική Ιδέα

Παροχή στο κοινό εξελιγμένης διαδραστικής πλατφόρμας επικοινωνίας και συμμετοχής με ταυτόχρονη αναγραφή μελών παντού ανά την Υφήλιο.