Αποστολή

Η καθιέρωση μιας διαπολιτισμικής πλατφόρμας δράσης και συμμετοχής η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τσεχίας από τον χώρο της οικονομίας αλλά και των κοινωνικοπολιτικών δραστηριοτήτων.