Φιλοσοφία

Η δημιουργία μιας μοναδικής και πρωτοπόρας ηλεκτρονικής Πύλης διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου. Στόχος η κατάκτηση μιας πρωτοπόρας θέσης μεταξύ των Επιμελητηρίων της Ευρώπης για όλους τους χρήστες του διαδικτύου απανταχού της Γής.