Εγγραφή Μελών

  1. Όσοι χρήστες του διαδικτύου επιθυμούν να γίνουν ενεργά μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν να το πράξουν μέσω της υποβολής των στοιχείων τους στην αντίστοιχη στήλη ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους. Μέλη μπορεί να είναι Έλληνες η Τσέχοι πολίτες η ιδιώτες τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο μελών και να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες κάθε είδους έναντι συνδρομής.

  2. Με δεδομένο ότι αιτήματα για εγγραφή μελών θα καταφθάνουν από οποιαδήποτε διεύθυνση του διαδικτύου υπάρχουν Έλληνες η Τσέχοι πολίτες η τρίτων χωρών θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληρωμές θα γίνονται σε Τραπεζικούς λογαριασμούς του Επιμελητηρίου που θα εκδοθούν για τον σκοπό αυτό από Τραπεζικά ιδρύματα και Ταχυδρομεία του εξωτερικού με τελικό αποδέκτη το Ελληνικό Γραφείο που εκπροσωπεί νομίμως το Επιμελητήριο και θα πιστώνονται για τον σκοπό αυτό  σε λογιστήριο το οποίο θα αναλάβει την είσπραξη των εσόδων εκδίδοντας νόμιμα παραστατικά τα οποία θα αποστέλλονται στα μέλη ανά τον κόσμο με το ανάλογο κόστος επιβάρυνσης. Προτείνεται η διάρκεια πληρωμής συνδρομών να μην ξεπερνά τον ένα μήνα από την ημερομηνία εγγραφής ούτως ώστε κάθε εγγραφόμενος που καθυστερεί να ειδοποιείται εγγράφως για την προθεσμία ανανέωσης η λήξης της συνδρομής του.

  3. Σε καμμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται να δημοσιεύονται η να αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αριθμοί Λογαριασμών του Επιμελητηρίου καθώς αυτό θα μπορούσε να γίνει αφορμή για παραβίαση κανόνων ασφαλείας η προσωπικών δεδομένων μεταξύ των χρηστών. 

  4. Σε περίπτωση αυτόματης πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών θα να ανατεθεί η χρήση του μέσου αυτού στα διαπιστευμένα ιδρύματα και να δημιουργηθεί ο ανάλογος σύνδεσμος που τώρα δεν υπάρχει στον ιστότοπο με στόχο ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Win Bank (για κινητά ) η VISA (για lap tops και σταθερούς υπολογιστές).

  5. Στο μέλλον προτείνεται να δημιουργηθεί στο τμήμα εγγραφής μελών παράθυρο σε 3 γλώσσες το οποίο εκτός απo τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και email θα ζητεί υποχρεωτικά στοιχεία όπως η διεύθυνση κατόχου, η χώρα κατοικίας , το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ιδιότητα του (ιδιώτης η εταιρεία) ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία και η ταυτότητα του αιτούμενου αλλά και να υπάρχει διασταύρωση στοιχείων για αποφυγή παραπλανητικών εγγραφών, φάρσας , χάκερς η παραπλανητικών εταιρειών η corrupt files η μεταφορά ιών (viruses). Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών προτείνεται η υιοθέτηση αυστηρού πλαισίου ασφαλείας που θα θωρακίσει το site και το οποίο θα αναγνωρίζει την πηγή προέλευσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων προλαμβάνοντας παρόμοιες καταστάσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

  6. Kατά την διαδικασία εγγραφής μέλους στον ιστότοπο οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών είτε με αντικαταβολή, είτε μέσω DHL, είτε μέσω ταχυδρομείου αλλά και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας ενεργοποιώντας την αντίστοιχη σύνδεση. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή θα γίνεται αυτόματα ενώ παράλληλα θα εκδίδεται και παραστατικό για εγγραφή από την οικονομική υπηρεσία του Επιμελητηρίου η οποία θα πιστώνει τον λογαριασμό του Επιμελητηρίου με τα αντίστοιχα ποσά.

Στον ιστότοπο μας μπορούν να γίνουν μέλη φυσικά πρόσωπα , η εταιρείες δημόσιες η ιδιωτικές η νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως όπως φορείς, οργανισμοί , σύλλογοι του εσωτερικού η του εξωτερικού.
 
Για να γίνετε μέλος μας συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση . Οταν τελειώσετε η αίτηση σας θα αποσταλεί σε μας ηλεκτρονικά.
 
Την αίτηση σας μπορείτε επίσης να την τυπώσετε και να την αποστείλετε μέσω φάξ στο 210 - 9881606. Για να τυπώσετε την αίτηση σας πατείστε εδώ.
 
Την ετήσια συνδρομή σας μπορείτε να την καταβάλετε στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που αναγράφετε στην αίτηση η να κάνετε την πληρωμή σας μέσω πιστωτικής κάρτας πατώντας εδώ.
 
Ο τιμοκατάλογος συνδρομών περιλαμβάνετε παρακάτω :
 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Ιδιωτικές εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) : 100 Eυρώ
ΜΜΕ/Πρεσβείες/Επιμελητήρια: 100 Eυρώ
Ανώνυμες Εταιρείες και ΕΠΕ : 150 Eυρώ
Δημόσιοι Οργανισμοί/Φορείς/Σύλλογοι: 150 Eυρώ
 
 
Προβεβλημένα μέλη και προσωπικότητες VIP από τις κοινότητες των δύο χωρών θα μπορούν να δέχονται προσκλήσεις εγγραφής στο Επιμελητήριο δίχως την υποχρέωση καταβολής συνδρομής η άλλων επιβαρύνσεων.