Ποιοι Είμαστε

Στην στήλη αυτή θα αναγραφούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι συνεργάτες τους οι οποίοι θα εκλεγούν από την Γενική συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου κατά τους πρώτους μήνες του 2015, με την παράθεση φωτογραφιών και βιογραφικών σημειωμάτων ώστε να είναι η παρουσία τους διαθέσιμη και προσεγγίσιμη στις κάθε είδους ανάγκες η ιδιαιτερότητες των χρηστών οι οποίες θα προκύψουν.

Οι χρήστες του διαδικτύου θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήματα, να ενημερώνονται για πάσης φύσεως δραστηριότητες που τους αφορούν, να υποβάλλουν προσφορές η γραπτά αιτήματα μέσω email αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε πάσης φύσεως επαφές που θα διευκολύνουν το έργο και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο μερών.

Στον ιστότοπο περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάρτησης σε τρείς γλώσσες δηλαδή : Ελληνικά, Τσεχικά η Αγγλικά ώστε οι κάτοχοι διαβατηρίων και των δύο χωρών οπουδήποτε στον κόσμο να έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται στην γλώσσα που γνωρίζουν η τους ενδιαφέρει.